Bitcoin wchodzi w nowy okres

Wyjście z formacji odwróconej głowy i ramion zapowiada kolejny zbliżający się przełom

Kurs Bitcoina w ciągu ostatnich 20 dni prezentował się na średnim poziomie 2776$, z odchyleniem na dość zróżnicowanym poziomie 2507-3064$ na Bitbay. Zakres wahań zależał od czynników zewnętrznych, nie tylko działań samych użytkowników. Stabilizacja na średnim poziomie ok. 2700$ wprowadza Bitcoin w nowy okres.

 

Na Bitstamp ostatnie 20 dni dla Bitcoina były obrazem wahań między kursem na poziomie 2414$ a 2950$, co w ostateczności dało kurs średni rozmieszczony w przedziale 2649$-2657$. Optymistyczną prognozą jest ustalenie możliwości osiągnięcia wartości 2837$ jako docelowej w najbliższym czasie.

 

Bitcoin

Bitcoin

 

Długoterminowa prognoza wskazuje na stabilizację po korekcie, co sugeruje, że obecna wartość kursu zbliżona jest dość mocno do średniej. Okres stabilizacji, w którym zauważalny jest powrót do minimum osiągniętego podczas wahań jest sugestią zbliżającej się zmiany. W świetle ostatnich wydarzeń kurs BTC oscylował wokół wartości na poziomie 2304-2327$, moment wzrostu kursu i stabilizacja na poziomie 2504$ rozpoczął ostatni etap korekty, który finalnie zakończył się kursem 2676$, z zapowiedzią dalszego wyrównywania.

 

Większość użytkowników spodziewa się w niedługim czasie istotnych zmian w kursie Bitcoin, związanych z obecną sytuacją na świecie i wzrostem zainteresowania górnictwem na masową wręcz skalę w Rosji. Wzrost cen GPU może wpłynąć na zmiany kursów kryptowalut – Bitcoin w ciągu najbliższych kilkunastu dni może osiągnąć kurs 2837-46$ i będzie to zapowiedzią kolejnego etapu.

 

W najbliższym czasie kurs Bitcoina czekają zmiany, związane z sytuacją rynkową i trendami zachowań wśród użytkowników.  Odwrócona formacja głowy i ramion sygnalizuje nadchodzący przełom i zmianę trendu.

Bitcoin

Bitcoin

Formacja odwróconej głowy z ramionami występuje zwykle na koniec trendu spadkowego – w przypadku Bitcoin korekty. Wzrastający wolumen sugeruje szybkie przejście do wyższego poziomu kursu – tzw. przebicie lini szyi. Progiem wybicia jest 2800$, co oznacza, że BTC w niedługim czasie powinien osiągnąć kurs ponad 2800$. Minimum krótkookresowe wynosi 2504$.

 

Zespół CryptoNews.pl nie odpowiada za jakiekolwiek działania podejmowane w związku z przeczytaniem artykułu. Handel i inwestowanie na rynku kryptowalut wiąże się z możliwym ryzykiem inwestycji.